(ယဉ်ကျေးချိုသာ စကားအထာ) (၁၁)

(၁၀၁) Take it easy!
အေးအေးဆေးဆေးသာလုပ်ပါ။

(၁၀၂) Enjoy yourself!
ပျော်အောင်နေပါ။

(၁၀၃) Put me at the risk
စွန့်စားဖို့ကိန်းပဲ။

(၁၀၄) You deserve it.
ခင်ဗျားနဲ့ ထိုက်တန်ပါတယ်။

(၁၀၅) I thought so / I think so
အဲ့ဒီလို ထင်တာပဲ။

(၁၀၆) Just a little bit / Just a wee bit
နည်းနည်းပါးပါးပါ။
(wee bit ဆိုတာက Scottish စကားပါ။
England, Scotland, Wales, Nothern Ireland ကို
ပေါင်းပြီး United Kingdom လို့ခေါ်ပါတယ်။)

(၁၀၇) Hang on / Hold on
ခဏနော်။

(၁၀၈) Am I on your way?
ကျွန်တော် ခင်ဗျားလမ်းကို ပိတ်နေလား။

(၁၀၉) Is that all?
ဒါပဲလား။

(၁၁၀) He's waving me.
သူကျွန်တော့်ကို တာ့တာလှမ်းပြနေတယ်။