(ယဉ်ကျေးချိုသာ စကားအထာ) (၁၀)

(၉၁) Something like that
အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့။

(၉၂) I suppose to work today.
ကျွန်တော် ဒီနေ့ အလုပ်လုပ်ရမယ်။
(suppose ဆိုတာ လျာထားတယ်လို့
နားလည်နိုင်ပါတယ်။)

(၉၃) I'm so fussy.
ကျွန်တော်က ဂျီးကိုများတယ်။

(၉၄) You mess that up.
ပွစိတက်အောင်လုပ်ထားသည်။

(၉၅) I'm comfused.
ကျွန်တော်စိတ်ရှုပ်သွားပြီ။

(၉၆) Not at the moment
လောလောဆယ်တော့ မဟုတ်သေးဘူး။

(၉၇) You need a hair cut.
ဆံပင်ညှပ်ဖို့ လိုနေပြီ။

(၉၈) I'm starving.
ဗိုက်အရမ်းဆာနေပြီ။
(hungry လိုပဲ အသုံးများပါတယ်။)

(၉၉) I didn't say that I wouldn't do it.
ကျွန်တော်မလုပ်ဖူးလို့ မပြောခဲ့ပါဘူး။
(အတိတ်က ၀ါကျနှစ်ခုလုံးကို စကားမှာတောင်
V2 သုံးပြီး ပြောရပါတယ်။)

(၁၀၀) I'm on your side.
ကျွန်တော် ခင်ဗျားဘက်မှာရှိတယ်။