(ဒေါသထွက်လာ စကားအထာ) (၄)

(၃၁) I'm not stopping you.
ငါမင်းကို မတားပါဘူး။

(၃၂) I'm not joking.
ငါမင်းကို ဟာသလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။

(၃၃) I'm serious.
အတည်ပြောနေတာ။

(၃၄) Shut up!
တော်စမ်းပါ။

(၃၅) Keep your mouth shut!
ပါးစပ်ပိတ်ထားစမ်းပါ။

(၃၆) He's mad.
ဒီကောင်ရူးနေပြီ။

(၃၇) Calm down!
စိတ်အေးအေးထား။

(၃၈) You don't know what you're doing.
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဘာလုပ်နေမှန်းတောင်မသိဘူး။
I know what I'm dong.
ငါသိတယ်၊ ဆရာမလုပ်နဲ့။

(၃၉) It's not fair.
ဒါ မတရားဘူး။

(၄၀) It doesn't make sense.
ဒါ အကျိုးမရှိဘူး။