(ဒေါသထွက်လာ စကားအထာ) (၂)

(၁၁) You are trouble maker.
ဒီကောင်ပြဿနာကောင်ပဲ။

(၁၂) I don't care!
ဂရုမစိုက်ဘူး။

(၁၃) I'm not interested in.
စိတ်မဝင်စားဘူး။

(၁၄) Mind your business!
ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်။

(၁၅) It's not your business.
ဒါမင်းကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။

(၁၆) Forget it!
မေ့လိုက်တော့။
Just leave it!
ထားလိုက်တော့။

(၁၇) What's the matter with you?
မင်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲ။

(၁၈) What's your problem?
မင်းဘာဖြစ်ချင်လဲ။

(၁၉) What do you mean?
ဘာပြောတယ်။

(၂၀) You are naughty.
ဒီကောင်အကျင့်ယုတ်တယ်။