(ယဉ်ကျေးချိုသာ စကားအထာ) (၆)

(၅၁) Sweet (အချို)။ Sour (အချဉ်)။ Salty (အငန်)။
Spicy (အစပ်)။ Bitter (အခါး)။

(၅၂) What is it?
ဘာလဲ။အဲဒါဘာလဲ။
Pardon! / I beg your pardon!
ဘာလဲ။
Sorry!
ဘာလဲ။
Say again! / Say that again!
ပြန်ပြောပါဦး။
(အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါ မကြားလိုက်လို့
ပြန်ပြောစေချင်တဲ့အခါသုံးတဲ့ စကားလုံးတြွေဖစ်ပါတယ်။)

(၅၃) Oops!
အု(ပ)စ်။
A
အေ။
(အင်္ဂလိပ်စကားမှာ Oops က အားဆိုတဲ့အသံမျိုးဖြစ်ပြီး။
A က ဟေဆိုတဲ့မကြားလို့တုံ့ပြန်တဲ့အသံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။)

(၅၄) It's better than nothing!
ဒါက မရှိတာထက်တော့ပိုကောင်းပါတယ်။

(၅၅) Alright then!
ဒါဆိုလည်းကောင်းပြီလေ။
(See you then / Alright then တို့ပြောလေ့ရှိတဲ့အတွက်
then ဆိုတာ ဒါဆိုလည်းဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ထွက်ပါတယ်။)

(၅၆) Not really!
မဟုတ်ဘူး။
(No လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ Not really လို့လည်း
အပြောများကြပါတယ်။)

(၅၇) It's not the end.It's just the begining.
အဆုံးမဟုတ်သေးဘူး။အစပဲရှိသေးတယ်။

(၅၈) Take care!
ဂရုစိုက်သွားပါ။

(၅၉) Come on in!
၀င်လာခဲ့ပါ။

(၆၀) Why not?
ဘာဖြစ်လို့လဲ။
(ဘာလို့မလုပ်တာလဲ။ဘာလို့မသွားတာလဲ။
ဘာလို့မစားတာလဲ ဆိုပြီးပြောတဲ့သဘောပါပဲ။)